Engelska

Oxford owl

Bild Posted on

Oxford owl

Annonser

Zondle

Posted on

https://www.zondle.com/

Visual dictionary online

Posted on

Ett uppslagsverk i form av bilder.

Visual dictionary online

Agenda web – hundratals övningar i engelska

Posted on Updated on

Hundratals övningar i engelsk grammatik, men även sånger och hörövningar.

Agenda web

Storyline online

Posted on

Upplästa bilderböcker, som man kan använda på olika sätt i engelskaundervisningen.

Storyline online

Writing Exercises

Posted on

En slumpgenerator som hjälp när man ska skriva en berättelse på engelska.

Slumpa fram titel, karaktärer, första mening och så vidare.

Writing exercises

Scratch

Bild Posted on Updated on

Scratch