Språk

Lek med norska, danska och svenska

Posted on Updated on

En sida där man bland annat kan testa sin norska och danska samt spela memory.

Memory

Annonser

Oxford owl

Bild Posted on

Oxford owl

Zondle

Posted on

https://www.zondle.com/

Visual dictionary online

Posted on

Ett uppslagsverk i form av bilder.

Visual dictionary online

Agenda web – hundratals övningar i engelska

Posted on Updated on

Hundratals övningar i engelsk grammatik, men även sånger och hörövningar.

Agenda web

Storyline online

Posted on

Upplästa bilderböcker, som man kan använda på olika sätt i engelskaundervisningen.

Storyline online

Sagor och myter – Nationalmuseum

Posted on Updated on

En lärarhandledning i Pdf-format om hur man kan arbeta med sagor och myter, bildanalys samt att utgå från konstnärers arbeten som inspiration.

Det finns Powerpoint med bilder till deras olika teman. Här finner du länken till det med samtliga bilder: http://www.nationalmuseum.se/Global/PDF/Skolan/arbetsmaterial_skolor_utomlands/bilder.ppt

Här finns även andra lärarhandledningar utifrån årskurs:

Åk o-3

Åk 4-9

Gymnasiet

För svensklärare

Sagor och myter Nationalmuseum